Política de privacitat


VALIRA SEGURETAT, SLU es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.valiraseguretatandorra.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Responsable de les dades

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per VALIRA SEGURETAT, SLU en qualitat de responsable del tractament. VALIRA SEGURETAT, SLU és la titular d'aquest lloc web, societat domiciliada al Principat d’Andorra, a la vila d’Andorra la Vella, Carretera de la Comella 14, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari 701555-Z, telèfon 810 810 i correu electrònic valiraseguretat@andorra.ad.

Delegat de protecció de dades

L’informem que el Delegat de protecció de dades és ABC ADVOCATS I CONSULTORS, SL, domiciliada a Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal 1, 3er. pis despatx 303, telèfon 805060 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Dades personals que es recullen

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que no es tracten categories especials de dades personals.

Recollida de cookies

 

Finalitat del tractament

VALIRA SEGURETAT, SLU podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

Conservació de les dades

VALIRA SEGURETAT, SLU conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a VALIRA SEGURETAT, SLU a conservar les seves dades personals, es conservaran les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

Destinataris de les seves dades

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de VALIRA SEGURETAT, SLU que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi VALIRA DE SEGURETAT, SLU.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei per als fins en ella definits. 

Transferència de dades a tercers països

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets que disposeu

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, VALIRA SEGURETAT, SLU li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic abc@abc-assessors.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. A l’adreça de correu electrònica indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits VALIRA SEGURETAT, SLU deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Mesures de seguretat per protegir les seves dades

VALIRA SEGURETAT, SLU li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.